Manuscrisul

1.Materialele se prezintă culese pe calculator cu toate semnele diacritice, în format A4, prin e-mail sau la redacție pe stick de memorie. Se recomandă folosirea soft-ului Word, nu Wordpad sau Notepad. Capitolele vor începe cu pagină nouă. Pentru a avea acces la literele specifice limbii române (ă,â‚, î, ş, ţ) se va folosi fontul Times New Roman din garnitura de fonturi extinsă. Se va lucra cu corp de bază 12 pt. Pentru lucrările în limbi străine se foloseşte fontul Times New Roman, tastatura US. Aranjarea în formatul de carte tipărită a textului se face, de regulă, de către personalul de specialitate al editurii.

2.Materialul va fi împărţit în: părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai mult de 4 grade de titluri. Orice titlu se va scrie centrat, cu majuscule şi va fi precedat de un simbol numeric, începând cu cifra 1, urmată de un punct; dacă este cazul, vor urma şi alte cifre, despărţite între ele prin puncte, în funcţie de gradul titlului subordonat (ex.: 1. Capitol; 1.1. Subcapitol; 1.1.1. Paragraf). Titlurile de importanţă secundară se vor amplasa la capăt de rând. După titluri nu se pune punct; regula este valabilăşi pentru titlurile de capitole şi subcapitole; excepţie fac titlurile urmate de subtitluri. Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul volumului, şi nu pe capitole. Anexele trebuie să aibă titlu, iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor.

3.Pentru o scriere corectă recomandăm: Dicţionarul explicativ (ediţia 1996, Edit. Univers Enciclopedic), Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (ediţia 1996, Edit. Univers Enciclopedic), aplicarea hotărârii Academiei Române privind revenirea la grafia cu î şi sunt. Cuvintele străine inserate în text se vor culege italic.


PUBLICARE CARTE. PUBLICARE TINERI SCRIITORI. DEBUT EDITORIAL.