Coperta

TITLUL CĂRŢII, COPERTĂ, INTERIOR, FORMA PAGINII

Titlul cărţii şi cititorul Dacă nu ai un titlu sau eşti nehotărât, editorul Genius poate să aleagă în locul tău un titlu, fie că e vorba de poezie, roman, proza scurtă, eseuri, jurnal. Dacă nu ai un titlu pentru cartea ta, îţi vom găsi noi unul.

Coperta – cât de importantă este? Coperta este ”oglinda” cărţii. O copertă cu aspect plăcut atrage cititorul, îl face curios să îţi deschidă cartea. Grafica acesteia trebuie să reprezinte ideea centrală a cărţii sau o sinteză a acesteia. Graficianul nostru va da culoare ideii tale de copertă.

Interiorul cărţii, forma paginii Autorul redactează opera (poezie, proză, manual) şi o trimite la Editură. Manuscrisul trebuie să aibă diacriticele puse, să fie scris conform normelor ortografice în vigoare şi să aibă punctuaţia pusă. La Editură redactorul de carte face tehnoredactarea cărţii. Redactorul de carte, înainte de a începe tehnoredactarea cărţii, îţi va propune un model de pagină care obligatoriu conţine cateva elemente grafice obligatorii ( nume autor, titlu carte, număr de pagină) şi elemente grafice facultative (linie de margine a paginii, chenare, modele grafice de încadrare, etc.

Publicare carte. Publicare tineri scriitori. Editare carte. Editare text, corectură, tehnoredactare carte.